Homo sovieticus tkwi w każdym z nas

Gdy po 25 latach wróciłam na studia, by napisać zaległą pracę magisterską musiałam zaliczać takie coś, co nazywa się OGUN, czyli wykład ogólnouniwersytecki. Tych OGUNów miałam do zaliczenia kilka. By studia były dla mnie przyjemnością, wybierałam takie wykłady, które uznałam za ciekawe lub przydatne w…

Przodkowie patrzą z góry

Wielokrotnie różni ludzie pytali mnie skąd aż tyle wiem o swojej rodzinie i swoich przodkach. Odpowiedź prosta. Interesowało mnie to, więc wiem. Dlaczego mnie to interesowało? Po pierwsze, dlatego, że ciekawe, a po drugie, dlatego, że własne. Wiedziałam, że nie znajdę wśród przodków ani Króla,…